Markkinatutkimus tarjoaa yritykselle tietoa toimintaympäristöstä ja sen muutoksesta. Media Cleverissä on vankka kokemus erilaisten markkinatutkimusten toteutuksista. Työnäytteistämme löytyvät mm. tutkimus suomalaisesta kirjallisuusviennistä ja sen kehittymisestä sekä suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvotutkimus

Toteutamme myös kuluttajatutkimuksia, joilla pystytään selvittämään mm.nayttokuva-2016-09-16-kello-13-11-37

 • brändin tunnettuus
 • kilpailijavertailu
 • uuden tuotteen kiinnostavuus
 • ostokäyttäytyminen

Tarjoamme varmasti sopivimmat tiedonkeruumenetelmät:

 • web-paneeli / web-kysely (tavoitamme nopeasti ja tehokkaasti tuhansia kuluttajia Suomessa, Pohjoismaissa sekä Euroopassa)
 • mobiili-kysely
 • puhelinhaastattelut
 • kirjekysely
 • henkilökohtaiset haastatattelut

Palvelumme kattaa:

 • tutkimuksen suunnittelun
 • kustannustehokkaimman tiedonkeruumenetelmän
 • vastausaineiston analysoinnin
 • havainnollisen ja selkeän loppuraportin laadinnan

 

Selkeät ja havainnolliset tulosraportit

henkiöstötutkimus
Tuomme keskeisen tiedon havainnollisesti esiin

Haluamme tarjota enemmän vähemmällä aineistomäärällä. Jalostamme kerätyn tutkimusaineiston visuaalisesti sekä informaatioltaan asiakasta parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Emme tarjoa tulosraportteja ”bulkkitavarana”, vaan räätälöityinä esityksinä, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota keskeisimmän tiedon havainnolliseen esittämiseen sekä selkeyteen. Johdolle tulokset esitetään tiivistetysti ja tärkeimpiä havaintoja painottaen.

Emme vierasta aineiston perusteella johdettavien päätelmien tekemistä ja kirjallisten analyysien tuottamista. Vaikka koneet tekevät suuren osan työstämme, ne eivät ole pääosassa: tulosten analysointi ja niiden havainnollistaminen vaativat inhimillistä kykyä lukea ja ymmärtää dataa.

Mediahuomioita kulttuurinviennin tutkimuksistamme

Markkinatutkimus - Levymyynti lähti nousuun.. - Media Clever mediassa

 

 

 

Markkinatutkimus - kirjallisuusvienti