Työhyvinvointikyselyt kunnissa – uusia keinoja seurantaan

Työhyvinvointikyselyt kunnissa kaipaavat uusia keinoja seurantaan. Media Clever on tutkinut systemaattisesti työhyvinvointia ja sen kehitystä useissa kunnissa jo monen vuoden ajan. Keskeisiä työhyvinvointia uhkaavia seikkoja ovat kuntasektorin rakenteelliset uudistukset ja muutoksen tuoma epävarmuus, työntekijöiden ikääntymisen tuomat haasteet sekä tuottavuuden kohottamiseen tähtäävän