360° esimiesarviointi

360° esimiesarviointi tarjoaa tukea esimiehille ja johdolle henkilökohtaiseen kehittymiseen työssä ja tukee yritystasolla johtamiskulttuurin kehittämistä.

ARVIOINTIMITTARIT

Vaihtoehtona on räätälöidä mittarit eli lomakkeen kysymykset tai käyttää valmista mallia. Mittariston räätälöinnissä lähtökohtana on normaalisti mittareiden kytkeminen organisaation arvoihin ja strategiaan.

180°/270°/360° PALAUTEMALLIT

360° palautemallissa esimies tekee itsearvion ja häntä arvioivat alaiset, kollegat sekä oma esimies. Edellisen lisäksi voidaan toteuttaa kevyempiä 180°/270° arviointimalleja.

SELKEÄT TULOKSET

Palautearviot ovat erittäin selkeitä ja informatiivisia sisältäen graafisten kuvaajien lisäksi sanallisen raportoinnin.

YKSILÖRAPORTIT

Arvioidut henkilöt saavat havainnolliset tulosraportit, joissa on selkeästi tuotu esiin mm. johtamisen henkilökohtaiset vahvuudet ja mahdolliset kehitysalueet.

RYHMÄRAPORTIT

Jos palautearviot tehdä kerralla useammasta esimiehestä, voidaan laatia ryhmäkohtaisia kokonaistuloksia. Ne tarjoavat hyödyllisen vertailutiedon lisäksi informaatiota mm. vahvuuksista ja mahdollisista kehitysalueista esimiesryhmittäin. Tällöin esimerkiksi valmennusta osataan kohdentaa oikeisiin asioihin.

COACHING

Tarvittaessa tulokset voidaan käydä läpi asiantuntijan kanssa joko henkilökohtaisesti tai ryhmäpalautteena. Räätälöidyssä esimiesvalmennuksessa keskustellaan johtamisen tärkeimmistä teemoista ja harjoitellaan konkreettisia johtamistilanteita.

Voin suositella kumppanuutta Media Cleverin kanssa 360 palautteiden tiimoilta. Yliopiston Apteekki vaihtoi 360 palautteiden työkalua sekä kumppania ja olemme iloinneet selkeistä raporteista, joiden pohjalta esimiehille on pystytty laatimaan napakoita kehittymisohjelmia.

Kysy lisätietoa tai pyydä tarjous

Lähetä viesti, niin palaamme asiaan vuorokauden sisällä.