Henkilöstökysely tarjoaa analyyttista tietoa. Sen tarkoitus on herättää keskustelua ja johtaa kehittämistoimenpiteisiin. Henkilöstötutkimus onnistuu parhaiten kun se osallistaa koko työyhteisön.

» Asiakkaan strategiaan pohjautuva henkilöstökysely
» Henkilöstökysely selvittää eri tekijöiden vaikutukset kokonaistyytyväisyyteen sekä sitoutuneisuuteen
» Selkeät ja havainnolliset tulosraportit ja esitykset
» Johdon käyttöön selkeä ja ytimekäs tiivistelmä keskeisistä tuloksista ja havainnoista
» Actionplan -portaali tulosten hyödyntämiseen

Ota yhteyttä

Henkilöstökysely näyttää suunnan

henkilöstötutkimus
Prioriteettimatriisi

Oikein toteutettuna henkilöstötutkimus tarjoaa analyyttista tietoa, herättää keskustelua ja ajatuksia sekä johtaa kehittämistoimenpiteisiin. Henkilöstökysely räätälöidään asiakkaan strategian pohjalta keskittyen niihin seikkoihin, joihin saatujen tulosten perusteella pystytään myös vaikuttamaan. Niihin asioihin, joihin ei sillä hetkellä ole mahdollista vaikuttaa, ei välttämättä kannata kysyä.

Henkilöstökysely kertoo työntekijöiden sitotuneisuudesta omaan työhön sekä työnantajaan sekä eri tekijöiden vaikutuksista kokonaistyytyväisyyden muodostumisessa. Tulosten avulla kehitetään johtamisjärjestelmiä sekä mm. päivittäistä työn organisointia ja saavutetaan konkreettista hyötyä niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin tyytyväisyydessä. Jatkuva seuranta on tärkeää, sillä se korreloi asiakkaille tarjotun laadun kanssa – sitoutuneet työntekijät luovat tyytyväisiä asiakkaita.

Kollektiivisen mielialan vaikutus ilmapiiriin ja työhyvinvointiin

Jokainen työntekijä voi osaltaan vaikuttaa vähintään omaan työhyvinvointiin, mutta myös laajemmin työyhteisössä vallitsevaan työhyvinvointiin sekä ilmapiiriin. Avaintekijä on asenne sekä sinnikäs luottamus yhteisen päämäärän tavoittamisesta. Yksilötason asenteet vaikuttavat työyhteisössä muodostuvaan kollektiiviseen mielialaan ja yhtälö on hyvin herkkä. Työyhteisön ilmapiiristä voi kehittyä hyvin raskas kaikille, jos vallitseva mieliala on asioista valittaminen ja ratkaisukeskeisyyden sijasta ongelmien korostaminen. Toimivassa työyhteisössä yksilöt huolehtivat omasta työkyvystään ja ymmärtävät oman merkityksensä osana kollektiivista kokonaisuutta. Yksilötason asenteisiin ja siten kollektiiviseen mielialaan voidaan työyhteisöissä vaikuttaa, ottamalla päivittäisessä toiminnassa tietyt asiat huomioon:

  • ratkaisukeskeisyyden korostaminen
  • johdon ja esimiesten luottamus alaisiin
  • neuvotteleva ja kuunteleva johtamistyyli
  • jämäkkä, mutta samalla humaani johtaminen
  • erilaisten persoonien huomioiminen
  • muiden kannustaminen ja tukeminen

Henkilöstötutkimus tarjoaa lisäarvoa, kun se onnistuu haastamaan vastaajat miettimään, miten he voivat kehittää omaa toimintaansa sekä vaikuttamaan itse positiivisen työilmapiirin kehittymiseen ja ylläpitoon. Työpaikoilla tulisi pyrkiä siihen, että työntekijät pystyvät ratkomaan ongelmia myös ilman esimiehen apua. Henkilöstötutkimus tulee suunnitella siten, että vastaajat saadaan tarkastelemaan myös omaa toimintaa kriittisesti. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Uusia mittareita työyhteisön kehittymisen seurantaan

Olemme kehittäneet uusia tapoja mitata työyhteisön hyvinvointia ja sen toimivuutta. Tähän liittyy oleellisesti myös muutos, sillä toimintaympäristömme on jatkuvassa muutostilassa. Muutos ja sen tuomat haasteet pakottavat organisaatioita arvioimaan uudelleen mm. totuttuja toimintatapoja, joka haastaa varsinkin pisimpään työsuhteissa olleita työntekijöitä ja näkyy siten myös työhyvinvoinnissa.

Media Cleverin toteuttama henkilöstötutkimus auttaa organisaatioita muuttuneessa toimintaympäristössä kehittämään työhyvinvointia arvokkaita resursseja säästäen. Muuttuneessa toimintaympäristössä olemme kiinnittäneet erityistä huomiota henkilötutkimuksen kysymysten ajankohtaisuuteen. Perinteisten mittareiden lisäksi olemme tuoneet mukaan muutosta havainnollistavia mittareita. Uusilla mittareilla pystymme havainnollistamaan muutospaineiden vaikutukset eri organisaatiotasoilla johdosta työntekijöihin. Tarjoamalla selkeää informaatiota muutospaineista ja niiden vaikutuksista eri henkilöstöryhmissä, pystytään tehokkaammin kehittämään toimintaa nämä tekijät huomioiden. Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä ja kerromme palvelustamme lisää.

Actionplan -portaali kehittämistoimenpiteiden tueksi ja tulosten jakeluun

Actionplan.fi -portaali kehittämistoimenpiteisiin

Tarjoamme tulosten läpikäynnin tueksi sekä kehittämistoimenpiteiden laadintaan helppokäyttöisen Actionplan -palvelun. Actionplan -portaalin avulla varmistetaan henkilöstötutkimuksen tulosten hyödyntäminen ja tulosten pohjalta laaditut kehittämistoimenpiteet. Palvelu toimii pitkäjänteisenä kehitystyökaluna, joka voidaan kytkeä strategiseen kehittämiseen, tiimien ja sitä kautta yksilöiden kehittämiseen, toimintakulttuurin parantamiseen sekä mm. ennakoivaan työhyvinvointiin. 

Actionplan -portaalia hyödyntävät lukuisat asiakkaamme kunnissa ja yrityksissä. Portaali sopii erinomaisesti suurten organisaatioiden käyttöön, mutta myös monet pienemmät, henkilöstöltään noin sadan hengen yritykset, saavat sen käytöstä aitoa hyötyä. Portaalin käyttäjäoikeudet määritellään organisaatiossa johdolle sekä esimiehille ja sen helppokäyttöisyyden takia kursseja tai opetusta ei tarvitaOta yhteyttä, niin kerromme lisää.
Kysy lisää

Selkeät ja havainnolliset tulosraportit

henkiöstötutkimus
Tuomme keskeisen tiedon havainnollisesti esiin

Haluamme tarjota enemmän vähemmällä aineistomäärällä. Jalostamme kerätyn tutkimusaineiston visuaalisesti sekä informaatioltaan asiakasta parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Emme tarjoa tulosraportteja ”bulkkitavarana”, vaan räätälöityinä esityksinä, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota keskeisimmän tiedon havainnolliseen esittämiseen sekä selkeyteen. Johdolle tulokset esitetään tiivistetysti ja tärkeimpiä havaintoja painottaen.

Emme vierasta aineiston perusteella johdettavien päätelmien tekemistä ja kirjallisten analyysien tuottamista. Vaikka koneet tekevät suuren osan työstämme, ne eivät ole pääosassa: tulosten analysointi ja niiden havainnollistaminen vaativat inhimillistä kykyä lukea ja ymmärtää dataa.

 

Tutustu asiakasreferensseihimme, klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

referenssit

Ota meihin yhteyttä

Ota meihin yhteyttä oheisella lomakkeella ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Nimi *

Sähköposti *

Aihe

Viesti

 Arvostamme yksityisyyttäsi, emmekä jaa tietojasi eteenpäin.