» Joustava palvelu kevyempään työyhteisön seurantaan ja kehittämiseen
» Nopea vastata ja tulokset saa heti
» Reaaliaikainen tulosten raportointi
» Vaihtoehto raskaammalle henkilöstötutkimukselle tai sen rinnalle ajankohtaiseen täsmäseurantaan
» Johdon käyttöön selkeä ja ytimekäs tiivistelmä keskeisistä tuloksista ja havainnoista
» Actionplan-työkalu tulosten hyödyntämiseen (optio)

Media Clever toteuttaa organisaatioille myös kevyempiä henkilöstökyselyjä. Palvelulla ei ole yhtä vakiintunutta yleistä nimeä, vaan siitä käytetään erilaisia nimityksiä, joita ovat mm.

  • Henkilöstöpulssi
  • Henkilöstöbarometri
  • Henkilöstöluotain
  • Tuntopuntari

Perimmäisenä ajatuksena on tarjota kevyempi tapa mitata työyhteisön hyvinvointia ja kehittymistä. Palvelu soveltuu mm. seuraavissa tapauksissa:

  • Käytetään laajemman henkilöstötutkimuksen rinnalla, kun halutaan tarkistaa tietyn tiimin / yksikön työhyvinvoinnin kehittyminen seuranta-ajan jälkeen
  • Halutaan seurata työyhteisön hyvinvointia ja kehittymistä nopealla ja joustavalla tavalla
  • Halutaan tietoa keskeisistä työhyvinvointia kuvaavista mittareista systemaattisella seurannalla

Kevyt henkilöstökysely voidaan tiedonkeruun osalta toteuttaa eri tavoin:

  • Sähköpostikyselynä
  • Mobiilikyselynä
  • POP UP -kyselynä, jossa lomake aukeaa ohjelmoidusti käyttäjän ruutuun

Kevyt henkilöstökysely on erinomainen keino kun halutaan tietoa työyhteisön vahvuuksista ja kipupisteistä nopeasti sekä joustavalla tavalla. Se soveltuu esimerkiksi  asiantuntijaorganisaatioissa jatkuvaan seuraamiseen ja isommissa organisaatioissa sillä voidaan toteuttaa kohdistettuja mittauksia halutuista kohderyhmistä. Barometria voidaan käyttää vuosittain toteutettavan laajemman henkilöstötutkimuksen rinnalla tai sen korvaavana mittarina useamman kerran vuodessa. Systemaattinen mittaaminen tarjoaa arvokasta trenditietoa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.
Kysy lisää

 Portaali kehittämistoimenpiteiden tueksi ja tulosten jakeluun

Laajemman henkilöstötutkimuksen yhteyteen tarjottu portaali-palvelu soveltuu hyvin myös kevyemmän henkilöstökyselyn yhteyteen varsinkin isommissa organisaatioissa. Portaalin avulla varmistetaan tulosten hyödyntäminen ja tulosten pohjalta laaditut toimenpiteet. Se toimii pitkäjänteisenä kehitystyökaluna, joka voidaan kytkeä strategiseen kehittämiseen, tiimien ja sitä kautta yksilöiden kehittämiseen, toimintakulttuurin parantamiseen sekä mm. ennakoivaan työhyvinvointiin. 

Portaalia hyödyntävät lukuisat asiakkaamme mm. kunnissa ja yrityksissä. Portaali sopii erinomaisesti suurten organisaatioiden käyttöön, mutta myös monet pienemmät, henkilöstöltään noin sadan hengen yritykset, saavat sen käytöstä aitoa hyötyä. Portaalin käyttäjäoikeudet määritellään organisaatiossa johdolle sekä esimiehille ja sen helppokäyttöisyyden takia mitään kursseja tai opetusta ei tarvita. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.
Ota yhteyttä