Media Cleverissä on vankka kokemus brändistrategiaa tukevien markkinatutkimusten toteutuksista. Työnäytteisiimme kuuluvat mm. tutkimukset suomalaisen kirjallisuusviennin sekä musiikkiviennin markkina-arvoista ja niiden kehittymisestä vuosittain sekä Helsingin keskustakirjasto Oodin bränditutkimus.

B2C & B2B MARKKINATUTKIMUSPALVELUT

WEB -PANEELI

Web-paneelin kautta tavoitamme pelkästään Suomessa 70 000 kuluttajaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi tavoitamme kuluttajia kaikissa muissa Pohjoismaissa, suurimmassa osassa Eurooppaa sekä Yhdysvalloissa.

FACEBOOK & SOME

Facebookin tai muiden some-kanavien kautta on mahdollista tavoittaa sellaisia vastaajia, joita muuten olisi hyvin vaikea saavuttaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietyn lajin harrastajat tai jostain tietystä asiasta kiinnostuneet.

PUHELINHAASTATTELUT

Puhelinhaastatteluja käytetään usein B2B -markkinatutkimuksissa. B2C kohderyhmässä puhelinhaastattelu voi olla soveltuvin tapa tavoittaa vastaajia, jos kohderyhmä sijoittuu esimerkiksi maantieteellisesti pienelle alueelle tai kohderyhmä on muuten hyvin rajattu.

KOKEMUSTA JA KUSTANNUSTEHOKKUUTTA

AMMATTITAITOINEN SUUNNITTELU

Perehdymme asiakkaan haasteeseen tai tutkimustarpeeseen ja tunnistamme kaivatun tiedon. Jokainen tutkimuksemme on räätälöity asiakkaan strategian mukaisesti ja vain sillä tavalla voidaan tutkimuksessa ottaa kattavasti huomioon asiakkaan todellinen tarve. Satojen tutkimusprojektien tuomalla osaamisella tiedämme mitä kannattaa kysyä, miten ja keneltä.

KUSTANNUSTEHOKAS TIEDONKERUU

Löydämme kustannustehokkaimman ja parhaiten sopivan tiedonkeruumenetelmän kulloisenkin kohderyhmän mukaan. Valikoimiimme kuuluvat web-paneeli, sosiaalinen media ja puhelinhaastattelut sekä niiden yhdistelmät.

HAVAINNOLLISET TULOSESITYKSET
Haluamme tarjota enemmän vähemmällä aineistomäärällä. Tulosanalyysit ovat räätälöityjä esityksiä, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota keskeisimmän tiedon havainnolliseen esittämiseen eli löydämme tutkimusaineistosta oleellisen ja esitämme sen ymmärrettävällä tavalla.

KUSTANNUSESIMERKKI

Käytettäessä Web-paneelia tiedonkeruumenetelmänä, määritellään ensin kohderyhmä ja tutkimusotos, eli haastattelujen lukumäärä. Otoksen koko riippuu tutkittavasta asiasta, mutta yleisimmin käytetyt ovat 500, 1000 ja 1500. Mikäli tutkimuksessa halutaan selvittää ihmisten mielipiteitä tutkittavaan asiaan kansallisella (“Suomi pienoiskoossa”) tasolla ja luotettavasti, on otoksen oltava vähintään 1000, jolloin tuloksen virhemarginaali on muutaman prosentin luokkaa. Otoksen koon ollessa 3500, on virhemarginaali enää ± 1,6 %. Monesti ei olla kuitenkaan kiinnostuneita kansallisesti edustavasta otoksesta, jolloin haastattelujen määräksi saattaa hyvin riittää esimerkiksi 500 vastausta tai vähemmänkin. Alla hinnoitteluesimerkki:

  • Kohderyhmä 20-60 vuotiaat naiset ja miehet, jotka asuvat suurimpien kaupunkien alueella Suomessa
  • Haastattelujen määrä web-paneelissa 500
  • Kysymyslomakkeen pituus eli keskimääräisen vastaamisen kesto n. 5 minuuttia
  • Toteutuksen kesto alkaen suunnittelusta työn valmistumiseen -> noin 2-3 viikkoa
  • Kokonaishinta sisältäen suunnittelun, testauksen, tiedonkeruun, tulosten analysoinnin sekä loppuraportin laadinnan; yhteensä 2800 € (+alv)  

Markkinatutkimuksen kustannusten määräytymiseen vaikuttavat eniten vastaajien määrä sekä tutkimuksessa käytettävän kysymyslomakkeen pituus. Lisäksi kustannuksiin vaikuttavat kohderyhmäkriteerit, mutta eivät samassa suhteessa kuin edellä mainitut.