360° sidosryhmätutkimus paljastaa, eroaako asiakkaasi – tai muiden sidosryhmien – kokemus sinun tai organisaatiosi uskomuksista.  360°-tutkimus räätälöidään tarpeisiisi, ja kysely toteutetaan kaikille sidosryhmillesi, mukaan luettuna organisaatiosi työntekijät.

Sidosryhmätutkimus tunnistaa kriittiset tekijät ja seuraa organisaatiosi kehittymistä. Tutkimus voidaan toteuttaa kertaluonteisesti, mutta paras hyöty saadaan kun toimenpiteiden vaikutuksia luodataan seurantatutkimuksin. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tutkimus- ja suunnittelupalvelu Kiilan kanssa. Kiila on keväällä 2013 perustettu maankäytön ja asumisen alan tutkimus-, kehitys- ja suunnitteluryhmä.

Tämä tutkimuskokonaisuus on suunniteltu palvelemaan erityisesti kuntia ja muita alueellisesti toimivia organisaatioita, kuten matkailukeskuksia ja -yhdistyksiä sekä rakennusyhtiöitä.
Ota yhteyttä

Case – Nurmes Grow Green

Media Clever ja Kiila ovat toteuttaneet yhteistyössä mm. selvitystutkimuksen Nurmes Grow Green 2013 hankkeessa jonka tavoitteena on ollut mahdollistaa uusiutuvaan energiaan perustuvan yritystoiminnan kasvu Nurmeksen alueella sekä luoda teollisuusalueen mallisuunnitelma. Toteuttamamme tutkimus ja sen loppuraportti toimivat esiselvityksenä mallisuunnitelmalle sekä kuvauksena siitä, millaisia kokemuksia on kertynyt eri yritys- ja ympäristöpuistoissa toimiville yrittäjille.

Muita yhteisiä asumiseen ja rakentamiseen liittyviä hankkeita on toteutettu mm. OptimiKodit Oy:lle, NCC:lle sekä Helsingin Kaupungille.
Kysy lisää