Toteutamme erilaiset tapahtumakyselyt kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Media Clever on toteuttanut kyselyitä mm. juoksutapahtumille, kuten Helsinki City Marathon, Helsinki City Run sekä Vaarojen Maraton.

tapahtumakysely tapahtumakysely Tapahtumakyselyt tapahtumakyselyt vaarojen maraton 300x95

”Vaarojen Maraton –tapahtuma on jatkanut kasvua. Kasvun myötä kyselyn ulkoistaminen on ollut järkevä ratkaisu, koska aikaresurssit eivät riitä kaikkeen. Kyselyt ovat antaneet arvokasta tietoa osallistujien toiveista ja kehittämiskohteista. Mitattu tieto on palvellut myös neuvotteluissa yhteistyökumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan koulutuksessa. Osallistujien mielipiteistä ja taustatiedoista kerätty info on tärkein työkalu tapahtuman kehittämisessä. Media Cleverin palveluja voi hyvällä omalla tunnolla suositella.”

Heikki Hamunen, VM päällikkö

 

Maratonille harjoittelu ja valmistautuminen – HCM 2009

Vuoden 2009 HCM-tapahtumakyselyn yhteydessä toteutimme maratonharjoittelua ja maratonille valmistautumista kartoittavan kyselyn. HCM-palautekyselyn yhteydessä kysyimme vastaajilta halukkuutta osallistua ylimääräiseen kyselyyn, jossa kerätään tietoa maratonharjoitteluun littyvistä asioista, kuten harjoittelumääristä sekä harjoittelun laadusta. HCM-kävijäkyselyyn vastanneista juoksijoista noin 1400 ilmoitti halukkuutensa osallistua kyselyyn ja määräaikaan mennessä vastauksia saatiin 1341 juoksijalta.

Pääset tutustumaan maratonkyselyn tuloksiin tästä.