Erotumme etsimällä tutkimusaineistosta oleellisen ja asiakasta kuuntelemalla

Haluamme tarjota enemmän vähemmällä aineistomäärällä, eli erottua muista etsimällä tutkimusaineistosta oleellisen ja esittämällä sen selkeällä tavalla. Jalostamme kerätyn tutkimusaineiston visuaalisesti sekä informaatioltaan asiakasta parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Emme tarjoa tulosraportteja ”bulkkitavarana”, vaan räätälöityinä esityksinä, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota keskeisimmän tiedon havainnolliseen esittämiseen sekä selkeyteen. Emme vierasta aineiston perusteella johdettavien päätelmien tekemistä ja kirjallisten analyysien tuottamista. Vaikka koneet tekevät suuren osan työstämme, ne eivät ole pääosassa: tulosten analysointi ja niiden havainnollistaminen vaativat ammattitaitoista kykyä lukea ja ymmärtää dataa. Satojen toteutettujen tutkimusprojektien tuomalla osaamisella löydämme tutkimusaineistosta oleellisen ja esitämme sen ymmärrettävällä tavalla. 

Tutkimusprosessin tärkeimpiä vaiheita on ammattitaitoinen suunnittelu ja se lähtee asiakkaan kuuntelusta sekä vuorovaikutuksesta. Ensimmäiseksi pitää selvittää, mitä ollaan tutkimassa eli mihin kysymyksiin haetaan vastauksia. Kuuntelemalla ja kysymällä perehdymme asiakkaan ongelmaan tai tarpeeseen ja tunnistamme tarvittavan tiedon sekä tarvittavat toimenpiteet. Jokainen tutkimuksemme on räätälöity asiakkaan strategian mukaisesti ja vain sillä tavalla voidaan tutkimuksessa ottaa kattavasti huomioon asiakkaan todellinen tarve. Tiedämme mitä kannattaa kysyä, miten ja keneltä.

Media Clever on luotettava tutkimuskumppani

Asiakaskuntamme koostuu eri kokoisista ja eri toimialoilla toimivista yrityksistä, säätiöistä, yhdistyksistä sekä kunnista ja kaupungeista. Asiakkaidemme toimialoja ovat mm. rahoitus, rakentaminen, teollisuus, ICT, terveydenhoito, konsultointi, koulutus, markkinointi, juridiikka, peliteollisuus sekä kulttuuri ja viennin edistäminen.

Henkilöstömäärältään suurimmat asiakkaamme ovat, tuhansia työllistävät organisaatiot sekä kunnat ja kaupungit. Iso osa asiakkaistamme on asiantuntijayrityksiä, jotka työllistävät 30–200 henkilöä.

Valtaosa asiakassuhteistamme ovat jatkuneet vuosikausia. Joukossa on myös asiakkaita, joiden kanssa yhteistyö on jatkunut Media Cleverin perustamisvuodesta 2002 lähtien. Pitkään jatkuneet asiakassuhteemme on erinomainen mittari kertomaan, miten olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaidemme asettamiin haasteisiin sekä kehittämään omaa toimintaa vuosien varrella. Onnistuminen asiakassuhteidemme hoitamisessa perustuu korkeaan osaamiseen, luottamukseen sekä oikeanlaiseen palveluhenkeen. Me tarjoamme tutkimusalan huippuosaamista ja toteutamme projektit ajallaan, laadukkaasti sekä sovittujen kustannusten mukaan.

Jos arvostat kumppanissasi yrittäjämäistä palveluasennetta sekä joustavuutta ja ennen kaikkea parasta osaamista, ota yhteyttä Media Cleveriin.