Yritysten toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Se mikä toimi eilen, ei välttämättä toimi huomenna. Muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteita organisaatioissa niin johdolle, työntekijöille kuin sidosryhmillekin, mutta muutos on myös mahdollisuus ja positiivinen asia. Muutoksella pyritään aina parempaan, se on muutosta kohti parempaa asiakaspalvelua, parempaa tuottavuutta, parempaa ilmapiiriä. Kehittyminen vaatii aktiivista ja jatkuvaa reagointia ympäristöön. Se on toimintaa joka ei lopu koskaan.